Verweij Bookworks

Retour Beleid

Het herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen. Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van je herroepingsrecht verzoeken wij je om ons een e-mail te sturen naar info@verweijbookworks.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dien je de producten terug te sturen.

Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

Nadat je gebruik hebt gemaakt van je herroepingsrecht ontvang je alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen twee dagen terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij je een andere methode met ons afspreekt. Je draagt zelf de kosten voor de retourzending.